Tu Nguyen, BS Accounting, MBA

Tax Consultant

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, Khả Tú theo gia đình di cư qua Hoa Kỳ và tiếp tục chương trình cử nhân khoa học thứ hai. Tú Nguyễn tốt nghiệp đại học kế toán (BS Accounting – 1999) tại University of Arkansas và cao học quản trị kinh doanh (MBA – 2013) tại Lindenwood University. Hiện Tú Nguyễn làm việc toàn thời gian cho tập đoàn Pinnacle Entertainment tại Ameristar Casino, St Charles, Missouri. Làm việc bán thời gian với Anh Le CPA từ năm 2007, Khả Tú đã sát cánh cùng Anh Le CPA hơn tám năm qua.

Education:

  • Lindenwood University: Master of Business Administration, 2013
  • University of Arkansas, BS Accounting, 1999